Behalve spelende leden, verenigingsleden, ereleden en donateurs kent VC Castellum nog een bijzondere afdeling: de Castellum Vriendenclub. Voor het luttele bedrag van € 50,- per jaar kan men lid worden van deze club, die als doel heeft om speciale zaken, waarvoor binnen de volleybalvereniging geen of onvoldoende budget beschikbaar is, financieel mogelijk te maken.

De vriendenclub opereert geheel los van de vereniging en bepaalt zelfstandig wat er met het lidmaatschapsgeld wordt gedaan, maar het beleid is erop gericht om projectmatig te ondersteunen en geen structurele "gaten" te dichten. (Groepen) leden kunnen een speciaal verzoek doen aan de vriendenclub om een project te ondersteunen.
Recent ondersteunde projecten in de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de tegemoetkoming in de kosten voor de talententrainingen die in het seizoen 2014-2015 zijn gestart en de aanschaf van een nieuwe kassa voor de bar in seizoen 2015-2016.

Het initiatief tot de vriendenclub is destijds genomen door Pico Kuiper en Jan Zeilstra en na diverse bestuurswisselingen is de voorzittershamer nu in het bezit van Sebastiaan Lamain. Wouter Boerefijn verzorgt de financiën. De Vriendenclub heeft geen officiële status maar wel een harde kern, vele leden zijn al vanaf de oprichting lid.

Naast het financieren van projecten voor de club, organiseert de vriendenclub enkele activiteiten, waarvan sommige al een echte traditie aan het worden zijn.
De vrienden komen minimaal eenmaal per jaar bij elkaar voor een gezellige middag en/of avond, waarbij er altijd naar wordt gestreefd een zekere relatie met volleybal te vinden. In 2015 werd een bezoek gebracht aan het WK beachvolleybal op de locatie Den Haag. Ook worden er diverse eredivisiewedstrijden bezocht waarbij iedere keer verwoede pogingen worden gedaan om in beeld te komen bij Studio Sport.

In het verleden heeft de Vriendenclub bijdragen geleverd aan diverse feesten, jeugdkampen en trainingskampen van heren 1 en dames 1.

Ook de aanschaf van het publicatiebord in de kantine (met hulp van sponsor Facta Vision), nieuwe wedstrijdballen en een geluidsinstallatie kon door toedoen van de Vriendenclub plaatsvinden.
Verder bezit de vriendenclub een videocamera en een kleine TV. Trainers en coaches kunnen dit gebruiken tijdens hun trainingen en wedstrijden, maar het wordt ook ingezet tijdens het jeugdkamp, minikamp en andere evenementen.

Van de twee topevenementen door de Vriendenclub georganiseerd staan nog enkele nieuwsitems vermeld. De volleybalavond met het Nederlands Volleybalteam van 1996, en het bezoek als gastspreker van Toon Gerbrands, oud bondscoach.