Volleybalclub Castellum streeft ernaar om een sportomgeving met de juiste kwaliteit te bieden voor jong en oud. Plezier en goed opgeleide trainers staan hoog in het vaandel bij de club. Dit wordt bereikt door middel van workshops aan trainers en informatieavonden aan vrijwilligers. 

Binnen de club zijn er de volgende mensen nodig; trainers, assistent-trainers, bestuursleden, hoofd van technische commissies, hoofd van andere commissies en andere vrijwilligers.

 

Trainers en vrijwilligers

Wij maken in onze vereniging zoveel mogelijk gebruik van gediplomeerde trainers. Volleybalervaring of cursus tot volleybaltrainer is voor alle trainers een basisvereiste. Er kan wel ongeleid gestart worden als trainer, maar onder supervisie van een senior trainer. Wanneer na 1 jaar training geven (zonder opleiding) de trainer graag door wil gaan, raden wij sterk aan om een trainersopleiding  te volgen. Deze wort uiteraard vergoed door de club.

Sommige groepen zullen echter begeleid worden door vrijwilligers. Deze vrijwilligers dienen voldoende volleybal- en trainingservaring te hebben om zowel de kwaliteit als de aandacht voor de groep en het individu te waarborgen. Bij aanname van nieuwe vrijwilligers, die de taak hebben om groepen te trainen, zal dit door ervaren, gediplomeerde trainers beoordeeld worden. Om de continuïteit van de kwaliteit te waarborgen zullen de trainers onder andere onderling feedback geven en ontvangen, indien nodig bijscholing of (trainers)cursussen bijwonen en zichzelf continue ontwikkelen in de volleybalsport.

 

Bestuursleden

Voor een bestuurslid geldt dat hij of zij, naast voldoende inzet, over de juiste vaardigheden dient te beschikken om zijn of haar taak naar behoren uit te kunnen voeren. Voor elke bestuursfunctie is een beknopte omschrijving van het takenpakket en de daarbij behorende benodigde en/of gewenste vaardigheden. In het geval van een open positie in het bestuur zullen de actieve bestuursleden een vacature uitschrijven die de taken en vaardigheden helder omschrijven. Zij zullen tezamen uit de aanmeldingen de meest geschikte kandidaat selecteren. Dit zal mede gebaseerd worden op het feit of de kandidaat bij de vereniging ”past”.

Er worden in alle gevallen (trainers, vrijwilligers en bestuursleden) zowel objectieve als subjectieve elementen in ogenschouw genomen, voordat Volleybalclub Castellum tot aanstelling overgaat.

 

Veilig sportklimaat Volleybalclub Castellum doet er alles aan om een gezond en veilig sportklimaat te creëren. We stellen daarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor bestuursleden, trainers en vrijwilligers, die met minderjarigen werken. Wij dragen onze normen en waarden uit (deze zijn op onze website www.vc-castellum.nl te vinden) door zelf een goed voorbeeld te geven en conformeren wij ons aan het Regelement Ongewenst Gedrag van de NeVoBo. Met ons aanstellingsbeleid voor trainers en vrijwilligers volgen wij de aanbevelingen van het NOC-NSF. ( Beleid voeren tegen Seksuele Intimidatie en ander

 

Grensoverschrijdend Gedrag

Het beleid bestaat uit een aantal stappen:

 • Ieder trainer en vrijwilliger heeft een kennismakingsgesprek. Onderwerpen die besproken worden:
  • motivatie: waarom deze club, deze groep
  • relevante werkervaring bij andere verenigingen
  • referenties
 • De referenties van trainers en vrijwilligers worden gecheckt
  • Er wordt gevraagd om de gedragsregels te onderschrijven
  • Trainers als onderdeel van het contract
  • Vrijwilligers vragen we om gedragsregels te ondertekenen
 • Iedere trainer of vrijwilliger die met minderjarigen werkt dient een VOG te overleggen. De aanvraag verloopt digitaal door de vereniging. Er wordt getoetst op “belast zijn met zorg voor minderjarigen”
 • Wij doen een check of trainers en vrijwilligers geregistreerd staan bij ISR (Instituut Tuchtrechtspraak): Tuchtrecht / ‘Register plegers Seksuele Intimidatie in de sport’
 • Mocht er toch iets voorvallen:
  • Eerste contact loopt via de vertrouwenscontactpersoon VCP (Kirsten van Egmond). Contact informatie staat op de website van Volleybalclub Castellum.